Mateřská škola Josefa Gočára Hradec Králové

Logem naší mateřské školy jsou KOSTIČKY, které jsou pro nás symbolem dětské hry, nejpřirozenější aktivity dítěte předškolního věku.

Motto MŠ: Svět je plný vody, země, zvířat, rostlin, hraček, lidí, věcí…a o těch si budeme povídat celý rok přeci.

Mateřská škola se nachází v centru města Hradce Králové, ve velmi klidné části, poblíž břehu řeky Labe. Jsme čtyřtřídní zařízení. Kapacita MŠ je 104 dětí. Obědy dovážíme ze školní jídelny ZŠ Josefa Gočára, svačinky připravuje naše paní kuchařka. Školu obklopuje prostorná zahrada se vzrostlou zelení, umělým kopcem, novými herními prvky a zrekonstruovaným bazénem. O víkendech od poloviny dubna do poloviny října je zahrada využívána jako veřejné hřiště.Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Skládáme svět z kostiček“, který je založen na uplatňování současných trendů ve vzdělávání dětí předškolního věku. Chceme pro děti vytvořit podnětné prostředí, kam se těší, s množstvím hraček a zajímavých aktivit. Preferujeme osobní přístup ke každému dítěti s cílem rozvíjet jeho potenciál a nadání. Velkou pozornost věnujeme výběru didaktických pomůcek, které jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát. Jednou z nabídek je práce na interaktivní tabuli. Na estetickém prostředí se děti podílí svými výtvory. Všechny učitelky mají předepsanou kvalifikaci a aktivně přistupují k dalšímu sebevzdělávání. Jsme otevřenou mateřskou školou, spolupráci s rodinou stavíme na vzájemném partnerství a důvěře. Úzce spolupracujeme se ZŠ Josefa Gočára, což usnadňuje budoucím školákům plynulý přechod z mateřské školy do 1. ročníku školy základní.

Pravidelně využíváme kulturních nabídek, zveme divadélka, pořádáme poznávací exkurze, karneval, oslavy svátků apod.pořádáme společné akce s rodiči.

 • 6.30 - 7.15 hod. scházení dětí v Modré kostičce
 • 7.15 - 9.40 hod. spontánní hry, nabídka individuálních a skupinovýh aktivit, pohybové aktivity, řízená činnost
 • 8.15 - 8.45 hod. hygiena, průběžná svačina
 • 9.40 - 11.40 hod. příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11.40 - 12.30 hod. oběd, hygiena
 • 12.30 - 14.00 hod. spánek, odpočinek dětí respektujicí odlišné potřeby dětí, klidové aktivity
 • 14.00 - 16.30 hod. hygiena, odpolední svačina, spontánní hry, indviduální a skupinové činnosti, v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě, rozcházení dětí
 • pohodlné oblečení do třídy
 • vhodnou obuv do třídy tj. bačkory ne pantofle
 • pyžamo (netýká se předškoláků)
 • oblečení na ven
 • náhradní oblečení do sáčku v šatně (ponožky, spodní prádlo, tričko)
 • pláštěnku
 • papírové kapesníky
 • kartáček na zuby a ústní vodu (pouze děti z Červené a Zelené kostičky)

Školné pro školní rok 2016 – 2017 bylo stanoveno ve výši 500Kč měsíčně. Hradí se nejpozději
do 15. dne v měsíci. Děti rok před nástupem školní docházky školné neplatí (netýká se dětí
s odkladem školní docházky).

 • Účet pro platbu školného a kurzovného Plavecké školy: 35-5744160237/0100
 • Účet pro platbu stravného: 27-320530297/0100

Přidělený variabilní symbol dítěte je shodný pro všechny platby.< zpět nahoru >

Modrá kostička 2016-2017

 • paní učitelka Bc. Kristýna Konířová
 • paní učitelka Vladimíra Vebrová

Třída Modrá kostička se nachází v prvním patře. Navštěvují ji nejmladší děti ze školky, tj. ve věku od 3 do 4 let. Nově příchozí děti se seznamují s novým prostředím a učí se společenskému soužití. Získávají všeobecný přehled o světě kolem sebe. Vytvářejí si hygienické, společenské a pracovní návyky. Nábytek ve třídě a stěny na sociálním zařízení jsou laděny do modré barvy. Třída je vybavena dostatečným množstvím hraček, didaktických pomůcek a stavebnic vhodných pro děti tohoto věku.< zpět nahoru >

Žlutá kostička 2016-2017

 • paní učitelka Pavlína Freibauerová
 • paní učitelka Bc. Veronika Kremláčková

Třída Žlutá kostička se nachází v prvním patře. Navštěvují ji děvčata a chlapci ve věku od 3 do 5 let a nově příchozí děti. Získávají všeobecný přehled o světě kolem sebe,vytvářejí si hygienické, společenské a pracovní návyky. Nábytek a stěny ve třídě i na sociálním zařízení jsou laděny do žluté barvy. Uspořádání třídy do hracích koutků, vybavení didaktickými pomůckami a hračkami nabízí dětem široký výběr z různých her a aktivit.< zpět nahoru >

Červená kostička 2016-2017

 • paní učitelka Jana Tuharská
 • paní učitelka Mgr. Jitka Kouklíková

Třída Červená kostička je umístěna v druhém patře. Věkové složení děti je od 4 do 6 let. Skupinu tvoří předškoláci. Na děti jsou kladeny diferencované a přiměřené nároky, umožněny činnosti podle jejich schopností. Uspořádání třídy do hracích a tematických koutků umožňuje dětem výběr z různých aktivit. Ve třídě je nainstalována interaktivní tabule. Nábytek a stěny ve třídě i na sociálním zařízení jsou laděny do červené barvy. < zpět nahoru >

Zelená kostička 2016-2017

 • paní učitelka Bc. Karolína Fialová
 • paní učitelka Iva Ludvíková

Třída Zelená kostička je umístěna v druhém patře. Navštěvují ji děti od 5 do 7 let, děti s odkladem školní docházky. Na děti jsou kladeny diferencované a přiměřené nároky, umožněny činnosti podle jejich schopností. Paní učitelky podporují vytváření pozitivního vztahu dětí k intelektuálním činnostem a k učení. Předškoláci získávají potřebné dovednosti důležité pro vstup do základní školy. Nábytek a stěny ve třídě i na sociálním zařízení jsou laděny do zelené barvy. V této třídě je naintalována interaktivní tabule.< zpět nahoru >

Záměrem doplňkových aktivit naší školky je maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro děti, podporovat spolupráci rodiny a mateřské školy.

 • Plavecká škola
  Pro děti všech věkových kategorií zajišťuje celoroční kurz Plavecká škola Zéva.
 • Logopedie
  Logopedická asistentka spolupracuje se speciálním pedagogem (logopedem), věnuje se převážně předškolním dětem.
 • Pohádky
  Naše paní učitelky připravují v průběhu školního roku pro děti několik divadelních a hudebních představení. Současně zveme do MŠ i další divadélka.
 • Bystrohlavička
  Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj pozornosti, paměti, zrakového vnímání, orientace v prostoru a logického myšlení. Probíhá od října do května v lichém týdnu, v Červené kostičce v úterý a Zelené kostičce ve středu od 13,15 hodin.
 • Stolní hry
  Děti se seznamují s pravidly známých deskových her např. Pexeso, Dáma, Domino, Člověče, nezlob se, Závody zvířátek a dalšími. Probíhá ve třídě Červená kostička a Zelená kostička od 13:15 hodin dle zájmu dětí.
 • Předškoláček (edukativně stimulační skupinky)
  Program s účastí rodiče pro předškolní děti. Významně se podílí na prevenci školního neúspěchu. Probíhá od ledna do května v liché pondělí od 15,30 do 16,30 hodin.

Ředitel ZŠ a MŠ Josefa Gočára: Mgr. Petr Sadílek
Vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Jitka Kouklíková

Mateřská škola 495444421 nebo 725813460
Školní jídelna ZŠ 495019050 - odhlašování obědů
( nejdéle do 10 hodin na příští den )
Výdejna obědů MŠ 495444422
Modrá kostička 495444423
Žlutá kostička 495444424
Červená kostička 495444425
Zelená kostička 495444426
< zpět nahoru >
2011 - 2012 © Mateřská Škola Josefa Gočára Hradec Králové